Thursday, December 17, 2009

Snot Rockets & Sugar Plums

 If you were snuggling into bed with the Wilkins last night (which would be very strange and totally inappropriate), you might have heard this exchange:

Me: "Goodnight sugar plum!" (It's Christmastime, okay??)

Chris: " Goodnight snot rocket!"

Um, snot rocket???

That is what you get when your husband grew up in a house of 5 boys. 

(minus cousin Becca--sorry girl!)

1 comment: 1. Không có Nguyên thần hộ thể, cơ bắp Chu Dật lập tức phun ra những luồng máu tươi. Sắc mặt như màu giấy đổ xuống một bên. Vì Đình nhi Chu Dật cho dù thân thể bị diệt vong cũng cam lòng.

  Mấy ngàn năm bầu bạn, tâm sự hàng ngày, cất giữ quanh năm. Cảnh tượng này khiến
  Chu Dật đau lòng đến phát điên lên.
  mu private cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
  Đình nhi, chính là chiếc vảy ngược của ông ta!

  Nguyên thần của ông ta nhanh như chớp bay đi, nhưng cũng đúng vào lúc này lão đầu trên quan tài bỗng nhiên mở to mắt ra, một thân mình nhanh như chớp xuất hiện trước Nguyên thần của Chu Dật, cười lớn, nói:

  - Chu Dật ngươi thực sự có bản lĩnh, nếu như cho ngươi thêm nghìn năm nữa e rằng ngươi sẽ có khả năng đạt tới Vấn Đỉnh kỳ, nhưng ngươi không biết rằng lão phu thân là đại trưởng lão của Thi Âm tông, sở hữu Tam Hồn! ngươi chỉ tiêu diệt được một hồn của

  ReplyDelete

hello you! Thanks for taking a minute to comment! I like to reply to your comments in the thread, so if you have a question and you'd like to get a notification of my response, feel free to click the "subscribe by email" link.